Whakataka te hau ki te uru, 
Whakataka te hau ki te tonga

Kia mākinakina ki uta, 
Kia mātaratara ki tai. 

E hī ake ana te atākura he tio,
he huka, he hauhunga

Haumi e! Hui e! Tāiki e!

Pin It on Pinterest