Whakataka te hau ki te uru, 
Whakataka te hau ki te tonga

Kia mākinakina ki uta, 
Kia mātaratara ki tai. 

E hī ake ana te atākura he tio,
he huka, he hauhunga

Haumi e! Hui e! Tāiki e!

Yoga In Prisons Trust NZ logo

Subscribe To Our Newsletter

For news and events supporting YEPT

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest